MİSYONUMUZ


Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, yerli üretime destek vererek ulusal ve uluslararası düzeyde çelik ticaretini kolaylaştırmak .

VİZYONUMUZ

Hizmetlerimizde; ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş
olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bir güven müessesesi olan enstitümüzün standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanında dünya
çapında önde gelen kuruluşlardan birisi olması amacına yönelik olarak;
• Tüm hizmetlerimizi mevzuat hükümleri ve akreditasyon gerekleri çerçevesinde, ulusal/
uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına uygun olarak tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik ilkeleri
doğrultusunda gerçekleştirmek,
• Paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için işbirliğini geliştirmek, bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri takip ederek hizmet çeşitliliğimizi artırmak,
• Personelimizin yetkinliğini geliştirerek enstitümüz kalite alt yapısını sürekli iyileştirmek ve hizmet
kalitesini artırmak,
• Ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve tüketicinin korunması için standartlara uygun kaliteli üretim ve
hizmeti teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,
Kalite politikamızdır.